Thời gian: từ 15/09/2017 đến 30/09/2017

Khuyến mãi 1: Bốc thăm may mắn tại nhà

Địa điểm: Toàn bộ hệ thống của Nội thất Phố Vip

Thể lệ chương trình:

- Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm tại Nội thất Phố Vip sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng tại nhà.

- Chỉ áp dụng cho hóa đơn chính trong ngày, không áp dụng hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của nhân viên kinh doanh).

- Mỗi đợt mua hàng, khách hàng chỉ đươc bốc thăm một lần.

- Phần thưởng là phiếu giảm giá từ 3% - 10%.

Khuyến mãi 2: Tặng phiếu mua hàng từ 500 ngàn đến hơn 10 triệu

Địa điểm: Toàn bộ hệ thống của Nội thất Phố Vip

Thể lệ chương trình:

- Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm tại Nội thất Phố Vip với hóa đơn từ 5.000.000.đ trở lên (không tính phần giảm giá tại khuyến mãi 1) sẽ được tặng phiếu mua hàng từ 500.000đ trở lên cho lần mua hàng sau.

- Chỉ áp dụng cho hóa đơn chính trong ngày, không áp dụng hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của nhân viên kinh doanh).

- Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày trên toàn bộ hệ thống của Nội thất Phố Vip để được tham gia chương trình.

- Thông tin khuyến mãi cụ thể như sau:

Khuyến mãi 3: Giảm ngay từ 500.000đ - 5.000.000đ

Địa điểm: Toàn bộ hệ thống của Nội thất Phố Vip

Thể lệ chương trình:

- Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng từng mua sắm tại Nội thất Phố Vip với hóa đơn từ 5.000.000.đ trở lên sẽ được tặng phiếu mua hàng từ 500.000đ trở lên.

- Không áp dụng hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của nhân viên kinh doanh).

- Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trên toàn bộ hệ thống của Nội thất Phố Vip để được tham gia chương trình.

- Thông tin khuyến mãi cụ thể như sau: