Do đặc thù của sản phẩm nội thất gỗ tự nhiên, www.noithatphovip.com xin hỗ trợ bảo hành sản phẩm nội thất (chỉ bảo hành các lỗi do nhà sản xuất) cho quý khách như sau: